Политика за поверителност на сайта

Настоящата политика за сигурност има за цел да Ви информира, за начина, по който се обработва Вашата лична информация.

За да използвате сайта ни advokatsofia.eu не се изисква да се регистрирате или да предоставяте лична информация.

Лична информация се събира само при попълване на формата за контакт на сайта. Личната информация може да включва данните Ви за контакт, като например: име, телефонен номер, адрес на електронна поща. Администраторът използва предоставената от Вас информация с цел осъществяване на връзка с Вас.

Начините за събиране на лична информация, които Администратора използва са както следва: Форма за контакт, чрез която се обслужват Вашите запитвания направени на този сайт.

Администраторът използва личната информация само за целите, за които се събира – идентификация на запитвания при попълване на формата за контакт на сайта, когато е предоставена доброволно, за да отговори на конкретни запитвания.

Информация за потребителите относно използваните от уебсайта „бисквитки“:

„Бисквитките“ са текстови файлове, които съхраняват информация относно действията на потребителите и техните предпочитания при посещаването на уебсайта.

Бисквитките спомагат за по-удобното използване на уебсайта, тъй като спестяват на потребителите необходимостта от въвеждане на предпочитания всеки път, когато посещават уебсайта или преминават от една страница към друга.

Също така, бисквитките правят работата на уебсайта по-бърза и сигурна и спомагат уебсайтът да функционира безпроблемно. Бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове и/или да увеличат риска от вируси в използваното от Вас устройство.

Вашите права във връзка с използване на бисквитките: Вие сами можете да изберете дали да приемете бисквитките или не.

Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте aboutcookies.org.  Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на Вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят.

Дела с "Топлофикация София", "Софийска вода" и др.

 

КАК ДА ОТСТОЯВАМЕ ПРАВАТА СИ , когато има натрупани стари задължения?

toplo

 Имате стари дългове или сте наследилите стари задължения за потребена, но незаплатена  услуга към "Топлофикация София" , "Софийска вода" или мобилен оператор , и към Вас има претенции за заплащането ?

На практика цитираните дружества по всевъзможни начини правят опити да съберат вземанията си , но тъй като казусите са различни  е  необходимо своевременно да се търси правна помощ и съдействие от опитен адвокат, за да се защитят адекватно Вашите права и  интереси.

 

Ако се намирате в една от гореизложените хипотези и търсите експертно правно съдействие,не се колебайте да се свържете с мен. 

Тел: 0893668802; 0888806469

адвокат Станислава Стоянова

 

 

Развод - процедури

 

 proceduararazvod

 Семейните взаимоотношения са изключително лична сфера и деликатния подход на адвоката за развод е от съществено значение. Когато   една брачна двойка е взела решение за прекратяване на брачните взаимоотношения, ролята на адвоката е да изслуша волята на клиента /клиентите/, да задава допълнителни въпроси които са от съществено значение и да прецени коя съдебна процедура би била подходяща в конкретния случай.

Когато основанието е сериозно и непоколебимо взаимно съгласие, то тогава процедурата Развод по взаимно съгласие е удачен способ за прекратяване на брака.

Съвместно с помощта на адвокат Стоянова, притежаваща богат опит и познание в областта на семейното право, създавате споразумение за развод, с което уреждате правните последици от прекратяването на брака, съобразени от една страна с Вашата ситуация, от друга страна съобразени със закона. Окончателно решавате всички имуществени и неимуществени отношения помежду си и по този начин уреждате Вашия развод, знаейки правата си.

Водещи принципи при предоставяне на правни услуги: доверие и почтеност в отношенията с клиентите,  индивидуален подход, компетентност и задълбоченост, бързина и ефективност, конфиденциалност.

При споразумение за развод, когато имате ненавършили пълнолетие деца от брака: съгласно българското законодателство, при развод по взаимно съгласие в споразумението задължително се определя местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, режим на лични отношения и издръжка, ползване на семейното жилище, издръжка между съпрузите и фамилното име след развода.

При споразумение за развод, когато нямате ненавършили пълнолетие деца от брака и нямате придобити по време брака недвижими и движими вещи: съгласно българското законодателство, при развод по взаимно съгласие в споразумението задължително се определя - ползване на семейното жилище, издръжка между съпрузите и фамилното име след развода. 

В случай, че имате имуществени претенции и с цел процесуална икономия, то имате правна възможност  да сключите брачен договор, за да улесните развода.

Важно е да се отбележи, че за да получите съдебно решение за прекратяване на брака, то следва постигнатото споразумение да бъде утвърдено по надлежния ред от съда.  Образува се дело и се провежда открито съдебно заседание, на което съдебно заседание съпрузите следва да се яват лично и да потвърдят, че искат брака да бъде прекратен.


Когато по една или друга причина, до взаимно съгласие не се стига, то тогава процедурата Развод по исков ред , ще доведе до търсеният от Вас резултат - прекратяване на брака.

Експертно правно съдействие и защита по дела за развод, изразяващи се в консултации, изготвяне на необходимите документи, процесуално представителство пред съда.

 

Тел: 0893668802; 0888806469

адвокат Станислава Стоянова    

 

Наказателно право

Сфери на дейност: