Топлофикация

 

КАК ДА ОТСТОЯВАМЕ ПРАВАТА СИ , когато имаме натрупани стари задължения към топлофикационно дружество?

toplo

 На практика топлофикационното дружество по всевъзможни начини прави опити да събере вземанията си и към момента дава възможност извънсъдебно да се разреши спора, но тъй като казусите са различни , съответно и клаузите в споразумението при всеки отделен случай са различни, поради което  е  необходимо своевременно да се търси правна помощ, за да се защитят адекватно правата и  интересите :  

Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.


адвокат Станислава Стоянова

Тел: 0893668802; 0888806469