Рискове при покупка на кола на старо и как да се предпазим

car for saleНастоящата статия има за цел да Ви информира за потенциалните опасности, които дебнат всеки купувач на кола втора употреба от частни лица и съветите, чрез които рискът това да се случи може да бъде минимализиран.

Покупката на автомобил втора употреба в днешно време се оказва рисково начинание.

На първо място, за купувача има риск да закупи  запориран автомобил. За да избегнем този риск е нообходимо  да   направим справка по регистрационен номер на колата дали автомобилът е под запор. С данните за наличие на запори върху превозните средства разполагат в областното поделение на КАТ по месторегистрацията на автомобила.

Когато МПС-то е запорирано, няма да можете да я регистрирате в КАТ на свое име с последица съставяне на акт за установяване на административно нарушение, ако заради запора не бъде спазен 14-дневният срок за регистрация от датата на покупко-продажбата, както е по закон. Съдебният изпълнител, който е наложил запора  няма да го вдигне, докато длъжникът, който ви е продал колата, не му плати дължимата сума заедно с лихвите и разноските по съдебното изпълнение. Така  се озоваваме в хипотезата, в която сме платили за кола, която могат да ни вземат във всеки един момент, не можем да я регистрираме на свое име в КАТ, нито да я продадем, тъй като не сме нейни собственици по талон. Само ако длъжникът, който ни е продал колата, спечели изпълнителното дело или изплати претендирания дълг, запорът върху колата ще бъде вдигнат, но дали и кога това ще стане, никой не би могъл да  гарантира.Към момента нотариусите са тези, които узаконяват сделката по продажбата на дадено МПС и е най-лесно поне те да имат достъп до регистъра на КАТ и предварително да могат да установят дали върху даден автомобил има запор или не. 

На следващо място, една проверка наред с тази за запор би ни спестила затруднения на по-късен етап. Това е ползването на платена услуга, която КАТ предлага сравнително отскоро – проверка по номера на рамата дали автомобилът е издирван от Интерпол. Такава проверка би могла да се направи и в интернет по т.нар. VIN код на автомобила, като например на сайта http://www.stolencars24.eu/, но определено проверката в КАТ е с по-голяма степен на достоверност. Едва ли има купувач на автомобил, който да иска да попадне в хипотезата, в която карайки си най-спокойно в центъра на някой град, е засечен от видеонаблюдение, прихванат от полицейски патрул и отведен за разпит, а колата му конфискувана, тъй като същата е обявена за открадната.

Следващ риск, който дебне купувачите на коли, е возилото да се окаже предмет на особен залог. Някои от банките и небанкови финансови институции учредяват в своя полза при отпускане на кредит особени залози върху вещи, вземания и т.н. на получателите на техните заеми. Това обстоятелство можем да разберем от справка по трите имена и ЕГН на собственика на колата в Централния регистър на особените залози. Не всички собственици биха се съгласили да предоставят тези лични данни, но ако те категорично възразят срещу такава проверка, то по-добре да се откажем от покупката, отколкото да поемем подобен неоправдан риск. Вариант пред нас остава и справката да бъде направена от тях, и да ни бъде представена, като гаранция за продавача, че няма да има злоупотреба с личните му данни от наша страна. И докато особените залози задължително подлежат на вписване, за да имат действие пред третите лица, то за реалните такива липсва подобно изискване и те не се вписват никъде, т.е. риск да се попадне на заложена кола винаги има.

Една от най-важните препоръки преди покупка на автомобил е да впишем в договора за покупко-продажба задължително реалната му цена. В противен случай, ако сделката се изповяда на минимална сума с цел пестене на нотариални такси, това може да ни струва доста главоболия впоследствие. Така последваща наша съдебна претенция срещу продавача би загубила всякакъв смисъл, защото за пред третите лица реалната цена по сделката е вписаната в договора за покупко – продажба.

Друг от вариантите, с който бихме избегнали доста рискове, е вписване на клауза в договора за покупко-продажба на колата, че цената няма да се заплаща, преди да са уредени всички формалности по прехвърлянето й в КАТ и данъчното. И в тази хипотеза вероятно доста от продавачите не биха се съгласили, но всичко в сферата на договорите може да бъде предмет на договорки до пресичане на гледните точки на двете страни. Този вариант изглежда по-добър от другата опция, а именно да се запише клауза в договора, че договорът се разваля и цената се връща при наличие на тежести и права на трети лица върху вещта. Този вариант изисква разваляне на договора по съдебен ред, водене на осъдителен иск срещу длъжника, което от своя страна ще коства много време и средства на купувачите, които в период от няколко години могат да се окажат без пари и без кола, докато делото не приключи на всички инстанции. Поради това при покупка на автомобил от особена важност е да се действа разумно преди, а не след самата покупка.

Причините, поради които съществува правна несигурност за купувачите на коли са комплексни. Една от тях е, че липсва връзка и координация между данъчните органи и тези на КАТ. Колкото по-бързо двете институции създадат единна система по между си, толкова по-сигурно за купувачите като начинание ще бъде покупката на кола. 
Друг проблем тук се оказва фактът, че нотариусите, натоварени с функции да изповядват договори за покупко-продажба на МПС, нямат достъп нито до информация за запори над автомобили, нито до регистъра, в който се вписват особени залози. Удачен би бил вариант за законова промяна за в бъдеще, според която на нотариусите да бъде предоставен достъп до такава информация, и при наличие на изброените пречки, купувачът да бъде своевременно информиран.

адвокат Стоянова