Права и задължения на здравноосигурено лице

patient-centered-care

Право на:

 • достъпна и качествена здравна помощ;
 • информация за здравословното състояние и методите за лечението ;
 • първична извънболнична медицинска помощ;
 • специализирана извънболнична медицинска помощ;
 • медико-диагностични изследвания;
 • високоспециализирани медицински дейности;
 • дентална помощ;
 • болнична помощ;
 • лекарства за домашно лечение;

Ако не сте доволни от качеството на медицинската и дентална помощ, оказана Ви от договорен партньор на НЗОК/РЗОК, можете да подадете писмен сигнал до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене, или до Управителя на Националната здравноосигурителна каса. В случай на неправомерно взета сума трябва да приложите и копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.
Контролните органи ще извършат проверка за изясняване на фактите и ще получите писмен отговор на подадения сигнал.

Всеки пациент има право на информирано съгласие. Това означава да бъде своевременно уведомен за дадени състояния, да  му бъдат предоставени документи и различна медицинска информация в подходяща форма и обем, което дава възможност за избор на лечение.За лица под 18 години, лекуващият лекар трябва да уведоми родител, настойник или попечител.

Всеки здравноосигурен може сам да избере  личен лекар. От него той трябва да получи своята здравноосигурителна книжка, ако още няма такава. Когато имаме здравословен проблем, личния лекар е този, към който трябва да се обърнем за консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства.Ако се намирате в друго населено място, чуждо от родното ви, където се водите по адресна регистрация, и трябва да ви се окаже медицинска помощ, то можете винаги да потърсите всеки един общопрактикуващ лекар, който да ви окаже нужната медицинска помощ. Единственото, което трябва да направите в този случай е да предоставите на лекаря своята здравноосигурителна книжка.

Ако поради някаква причина не сте доволни от личния си лекар или  се местите да живеете на друго място, можете да смените лекаря си два пъти в годината – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. За да направите това ви трябва специален формуляр, който може да закупите от книжарницата или пък направо може да си вземете от кабинета на новия си личен лекар. Може да го изтеглите и от сайта на НОИ – www.nhif.bg. С този формуляр се ходи при новоизбрания личен лекар, като в него се вписват вашите данни, както и тези на лекаря. Не е необходимо да уведомявам досегашния си личен лекар за извършената смяна.При наличие на здравословен проблем можете веднага да отидете при личния си лекар, който е длъжен да ви назначи лечение. В лекарския кабинет или на информация в клиниката, където работи личния лекар, трябва да има подробна информация за това кои категории граждани са освободени от потребителска такса при получаване на медицински и дентални услуги. Ако не попадате в тези категории, трябва да заплатите потребителска такса, чийто размер се определя с Постановление на Министерския съвет съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване.

При нужда от изследвания: Личният Ви лекар ще ви изпрати на такива с нужното направление, което представяте в лабораторията. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му. В лабораторията може да Ви поискат такса за вземане на биологичен материал.

Консултация при лекар специалист: В този случай личният лекар трябва да ви изпрати със специален талон-направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Съответно лекарят специалист провежда прегледа, след което ако има нужда от лечение, такова се назначава и може да се използва още един път направлението в рамките на календарния месец за вторичен преглед. За всяко посещение при лекаря се заплаща потребителска такса, определена с Постановление на Министерския съвет съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване.

Домашно лечение: В този случай личният или специалист лекар/лекар по дентална медицина, назначава лечение. Той може да издаде болничен лист, чието продължение е 14 дни без прекъсване. Ако състоянието ми налага, след изтичането на този срок мога да бъде насочен към ЛКК.

При хронично заболяване: Личният лекар трябва да информира пациента си дали подлежи на диспансеризация при него или пък при лекар специалист. Съответно,  наблюдаващият лекар трябва да информира пациента си колко и какви изследвания са необходими за месеца. Той проследява хроничното заболяване.

Дентално лечение: Ако имате нужда от дентално лечение можете да отидете при всеки зъболекар, който е сключил договор със Здравната каса. На видно място в неговия кабинет трябва да са посочени дейностите, които извършва и как се заплащат – частично, напълно или не се заплащат от пациента и до каква възраст. Необходимо е да се занесе личната здравноосигурителна книжка, в която той вписва какви лечебни дейности от договорените със здравната каса ми е извършил. Ако тези дейности не са заплатени изцяло от НЗОК, пациентът доплаща необходимата сума. За всяко посещение при лекаря по дентална медицина се заплаща потребителска такса, определена с министерско постановление съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване.

Лечение в болница: Личният лекар или лекар специалист изпраща пациента с талон-направление към избраната от него или пациента болница, която трябва да е сключила с РЗОК договор за лечение на съответното заболяване по клинична пътека. Направлението е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата. НЗОК заплаща изцяло лечението ми по клинична пътека, заедно с лекарствата и консумативите, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които са изрично упоменати в алгоритъма на съответната клинична пътека.

Задължения на здравноосигурени:

 • да заплаща здравноосигурителните си вноски;
 • да носи личната си здравноосигурителна книжка винаги, когато посещавам личния си лекар или лекаря по дентална медицина;
 • да се явява на задължителен профилактичен преглед, изследване или имунизация;
 • да изпълнява предписанията на лекаря, както и изискванията за профилактика на заболяванията;
 • да спазва установения вътрешен ред на лечебното заведение, в което получавам медицинска или дентална помощ;
 • да уважава професионалното и човешкото достойнство на лекарите;
 • Не трябва да уврежда умишлено собственото си здраве или здравето на друг човек.

Настоящата статия има за цел да Ви информира за основни права и задължения на здравноосигурени лица.


адвокат Станислава Стоянова