• zashtita-prava
 • sofiiski-gradski-sud
 • advokati
 • Търси и защити правата си. Защита и съдействие за реализирането на Вашите права в съответствие със закона.

 • Процесуално представителство по наказателни, граждански и административни дела

 • Консултиране по въпроси, свързани с практикуваните правни отрасли

Развод по взаимно съгласие

Защо Развод по взаимно съгласие е предпочитаната процедура за прекратяване на брака?

Развод по взаимно съгласие софия

Защото, разводът по взаимно съгласие е по-бърза и по-безболезнена за страните съдебна процедура. Това е така, тъй като съдът допуска развода, без да издирва мотивите/причините/ на молителите за прекратяване на брака. Основанието за допускане на развод е „сериозното и непоколебимо взаимно съгласие" (чл. 50, СК).
Производството се инициира с писмена молба до районния съд, в която съпрузите изразяват съгласието си за прекратяване на брака, което съгласие следва да се потвърди и лично в съдебно заседание. Към молбата се прилага и споразумение, с което се уреждат последиците от прекратяването на брака, а именно:

 • Местоживеенето на родените от брака деца;
 • Упражняването на родителските права;
 • Личните отношения;
 • Размер на издръжката на децата;
 • Ползването на семейното жилище;
 • Издръжката между съпрузите, ако такава следва.
 • Фамилното име след развода.

 След като съдът се увери в сериозното и непоколебимо взаимно съгласие на страните за прекратяване на брака и постигнатото между тях споразумение отговаря на законовите изисквания, съдът постановява решение с което прекратява брака сключен между страните и утвърждава постигнатото между тях споразумение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Важно: Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

адвокат Станислава Стоянова

 

 


Полезна информация