Гражданско право

Сфери на дейност:

  • Правни консултации по гражданско - правни въпроси;
  • Процесуално представителство и правна защита по граждански  дела;
  •  Защита по  изпълнително производство;