Извънсъдебно споразумение с топлофикация

На практика топлофикационното дружество по всевъзможни начини прави опити да събере вземанията си и към момента дава възможност извънсъдебно да се разреши спора, но тъй като казусите са различни , съответно и клаузите в споразумението при всеки отделен случай са различни, поради което  е  необходимо своевременно да се търси правна помощ, за да се защитят адекватно правата и  интересите .

toplofikacia

 

Решението дали да сключите или не конкретно споразумение
следва да бъде взето въз основа на клаузите съдържащи се
в същото. Ако по една или друга причина считате,
че предложеното споразумение не защитава
Вашите права и/или интереси,
имате право да не подписвате същото.

Казусите са различни и съответно защитата при всеки отделен случай е различен, поради което моят съвет е своевременно да се търси правна помощ. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

адвокат Станислава Стоянова