Право на бабата и дядото на лични отношения с внучето/внучатата

Отношенията между внуци, дядо и баба са самостоятелна категория семейни отношения. Те са отделни от връзките между дете, баща и майка, но житейски и юридически те са най-близки до тях и затова са уредени от законодателя наред с тях.
baba-vnuchka-

Внуците носят любов, енергия, оптимизъм, смях и възвръщане на усещането за младост на своите баба и дядо. В същото време те  отвръщат с грижа, знания, стабилност и подкрепа, което дава възможност за пълноценни и емоционално наситени отношения, на които детето се учи и ще пренесе в общуването си с всички хора, които ще срещне през живота си.

За някои баба и дядо това да виждат внуците си може да е трудно и в известна степен проблемно поради развод, втори брак или далечно разстояние. 
При такава ситуация е важно да се знае, че съгласно действащото законодателство : Дядото и бабата могат да поискат от районния съд по настоящия адрес на детето да определи мерки за лични отношения с него, ако това е в интерес на детето.
 dqdo-vnuche

Важно: Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

адвокат Станислава Стоянова