За мен

 

Здравейте,

казвам се Станислава Стоянова и от 2002г.,  съм практикуващ адвокат към Софийска Адвокатска Колегия с личен номер 1100124810.

На посочения линк имате възможност да направите справка в регистъра на българската адвокатура относно гореизложеното: http://www.bar-register.bg/public/Iform.aspx

Предоставям правна защита и съдействие изразяващи се в консултации, изготвяне на книжа, процесуално представителство в сферите на гражданското и семейното право, административното и наказателно право.

sak-logo


 Водещи принципи:

ДОВЕРИЕ И ПОЧТЕНОСТ в отношенията с клиентите, съда и административните органи;

КОМПЕТЕНТНОСТ И ЗАДЪЛБОЧЕНОСТ при разрешаване на правните казуси, чрез непрекъснато актуализиране на юридическите знания и систематично изследване на всички аспекти на конкретния проблем, водещи до правилното му разрешаване;

БЪРЗИНА И ЕФЕКТИВНОСТ чрез оптимална организация на времето за предоставяне на юридическите услуги, съобразно с изискванията на клиента и на условията за осъществяване на относимите действия във връзка с обективните предпоставки за това;

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ при осъществяване на взаимоотношенията с клиента, опазване на търговската и личната му тайна.

ИНДИВИДУАЛЕН ПОДХОД към всеки казус.