Съдебно разрешение за пътуване на дете/деца в чужбина

 

Съгласно действащото българско законодателство: въпросите, свързани с пътуване на дете/деца в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите.

деца в чужбина

Освен това, двамата родители /заедно или поотделно/трябва да изготвят и нотариално заверена писмена декларация, с която дават съгласие детето да напусне пределите на държавата.

При липса на една или няколко от визираните по-горе изисквания на закона, детето/децата на практика се оказват в невъзможност да пътуват извън границите на Р.България.

Когато някой от родителите откаже да даде съгласие за пътуване на детето/децата  извън граница, или просто не може да бъде намерен, то неговото съгласие може да бъде заместено единствено от съдебно решение. Компетентен да разгледа иска е районният съд по настоящия адрес на детето/децата. 

Родителят сезирал компетентния съд следва да докаже по безспорен и категоричен начин, че исканото разрешение за издаване на документ за самоличност - паспорт, по смисъла на чл. 38, ал.1, т.8 от ЗБДС, както и разрешение за пътуване извън пределите на Р.България  е в интерес на детето.

Поводи за пътуване на дете/деца извън територията на Р.България най -често са: екскурзии, гостувания при близки роднини, състезания, олимпиади и др.

 

 Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект. Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

 

адвокат Станислава Стоянова