Годишен отчет на водомерите за топла вода

Годишен отчет на водомерите за топла вода

След приключване на отоплителния сезон се извършва годишен отчет от фирмата счетоводител /„Топлофикация София” ЕАД ,"Техем"; "Нелбо" или др./

Датите за отчет се обявяват в съобщение, поставено на видно място: най- често на  входа на блока, за да бъдат уведомени всички живущи, като датите винаги следва да са две . 

За „топломери“ с дистанционен отчет

Когато монтирате уреди, топломери и водомери, с дистанционен отчет, не е необходимо да осигурявате достъп до жилището си и да присъствате на отчета.

В случaй че водомерите Ви за топла вода се отчита визуално, е необходимо да осигурите достъп само за отчет на водомерите.

отчет водомер

 

За „топломери“ с визуален отчет

 

За извършване на отчета е необходимо да осигурите достъп до жилището на една от двете дати, посочени от топлинния счетоводител. Също така е необходимо да осигурите и свободен достъп до уредите и водомерите за топла вода.

В случай че не осигурите достъп до жилището си на обявените дати за отчет, в изравнителната Ви сметка ще бъде начислен максимален дял от използваната енергия в сградата, което означава една доста висока сметка.

До 3 месеца след датата на получаване на изравнителната сметка в сградата, може да заявите допълнителен отчет и извънредно посещение. Тя се заплаща според ценовата листа на съответния топлинен счетоводител.

адвокат Стоянова