Бракоразводно дело с чужд гражданин - специфики

divorceforeignerВсе по-чести са случаите на бракове между граждани от различни държави,но след тях понякога идва и разводът...

За разтрогване на брак от съпрузи от държави от ЕС/Европейски Съюз/ искът се предявява пред съда на страната, където те обичайно пребивават. Това гласи Регламент 2201 от 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност на Съвета на ЕС.

Когато съпругът, български гражданин, се е завърнал в родината си, той може да предяви иска и тук. Но трябва да е живял в България непосредствено поне 6 месеца преди това. Ако е решил да заживее на друго място в ЕС, трябва да е пребивавал там поне година, преди да предяви иска за развод.
Тук процедурата за разтрогването на брака върви по Гражданския процесуален кодекс. И завелият делото трябва да посочи адреса на ответника в чуждата държава, без значение дали тя е в ЕС или не.

Когато е в държава извън ЕС, връчването на този адрес на книжата става чрез съдебна поръчка. Когато адресът е в ЕС, процедурата пак е чрез съдебна поръчка, но е облекчена. Прави се по Регламент 1393 от 2007г. на Европейския парламент и на Съвета на ЕС.

Когато ответникът няма постоянен и настоящ адрес в България при завеждането на иска и ищецът не знае къде точно може да бъде открит, той трябва да поиска известяването му за делото чрез неофициалния раздел на "Държавен вестник". Това трябва да е придружено от декларация, че завелият делото не знае адреса на съпруга в чужбина.

Делото се гледа независимо дали съпруга се е явил или не. Когато същия не се яви, ищеца следва да поеме разноски за особен представител на отсъстващия - адвокат, който му се назначава като служебен защитник. И така делото тръгва въпреки че ответникът не знае за него.

Съдът служебно проверява чии граждани са съпрузите към момента на подаването на молбата за развод, за да прецени кой е приложимият материален закон.

 

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.

адвокат Станислава Стоянова