• Начало

Оспорване на бащинство

osporvane na bashtinstvo

Съгласно чл.61 СК : "Съпругът на майката се смята за баща на детето, родено по време на брака или преди изтичането на триста дни от неговото прекратяване."

Житейска хипотеза: По време на брака съпрузите са фактически разделени и всеки от тях живее свой собствен живот. Съпругата забременява от мъж различен от законния съпруг. Впоследствие двамата съпрузи прекратяват сключеният между тях брак, но раждането на детето се случва преди изтичане на триста дни от влизане в сила на съдебното решение прекратяващо брака и в Акта за раждане за баща на детето е вписан бившия съпруг.

В такава ситуация е важно да се знае, че:

  • Майката разполага с правна възможност да предяви иск за оспорване на бащиство  и да оспори, че съпругът  е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до една година от раждането.;
  • Ако горепосоченият едногодишния срок е изпуснат по една или друга причина от майката, детето може да оспори бащинството до една година от навършването на пълнолетие;
  • Закона допуска бившия съпруг на майката  да оспори, че е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до изтичането на една година от узнаване на раждането. Тази правна възможност е в резултат от решение на ЕСПЧ /Европейски съд по правата на човека/, респективно промяна в Семейния кодекс.
  • Биологичният баща на детето може да оспори бащинството на този, който е записан като баща в Акта за раждане на детето до изтичане на една година от узнаването на раждането.

Важно: Сроковете за оспорване на презумпцията за бащинството са преклузивни. Изтичането на предвидения в закона срок за оспорване, погасява правото на страната да заведе иска. 

Предлагам експертно правно съдействие и защита по дела за бащинство: Консултация, изготвяне на необходимите документи, процесуално представителство пред съда.

Не се колебайте да се свържете с мен.

Тел. за контакт: 0893668802; 0888806469

адвокат Станислава Стоянова