Шофиране в нетрезво сътояние - последици и наказание

shofiranevnetrezvosustoianie  Алкохолът е лош шофьор и търпи предвидените в закона санкции...

  Управлението  на моторно превозно средство в нетрезво състояние с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред,е престъпление /чл.343б НК/. Наказателната отговорност на извършителя е лична. 

Вида и размера на наказанието  което се налага  за този вид престъпление се определя в  зависимост от:

  • обществената опасност  на деянието;
  • подбудите за извършване на този вид престъпление;
  • смекчаващите вината обстоятелства;
  • отегчаващите вината обстоятелства;

 Освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъпление по чл.343б, ал1 НК  е недопустимо по закон.

 Правото на защитник е гарантирано от закона - от момента на задържането или от момента на привличането в качеството на обвиняем, разследващия полицай разяснява правата съгласно разпоредбите на НПК. Защитникът участва при извършване на действия по разследването и други процесуални действия.

Когато няма законова пречка, по предложение на защитникът или прокурорът се изготвя проект за прекратяване на наказателното дело със споразумение. За повече информация прочетете тук.

Настоящата статия има за цел да очертае основни права и не представлява правен съвет, свързан с конкретна ситуация или субект.Изложението няма за цел да посочи в пълнота спецификите на разглежданата материя.

адвокат Станислава Стоянова