• zashtita-prava
  • sofiiski-gradski-sud
  • advokati
  • Търси и защити правата си. Защита и съдействие за реализирането на Вашите права в съответствие със закона.

  • Процесуално представителство по наказателни, граждански и административни дела

  • Консултиране по въпроси, свързани с практикуваните правни отрасли

Добре дошли!

advokat

Раздел "Дейности" Ви предоставя възможност да се запознаете  с практикуваните от мен правни отрасли. Публикуваните статии  имат за цел да очертаят основни права и дават насока за реализирането им в съответствие с действащото законодателство в Република България.

Използването на юридическа терминология умишлено е сведена до минимум с цел предоставената информация да бъде  разбираема от всеки, който я чете.

адвокат Станислава Стоянова


Полезна информация